Fussilat 1-11, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-477)

Fussilat: 41/Fussilat-1, 41/Fussilat-2, 41/Fussilat-3, 41/Fussilat-4, 41/Fussilat-5, 41/Fussilat-6, 41/Fussilat-7, 41/Fussilat-8, 41/Fussilat-9, 41/Fussilat-10, 41/Fussilat-11, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-477, Fussilat 1-11
direction_left
direction_right

Fussilat

Luister Koran: 41/Fussilat-1
41/Fussilat-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 41/Fussilat-2
41/Fussilat-2: (Dit is) een neerzending van de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
Luister Koran: 41/Fussilat-3
41/Fussilat-3: Een Boek waarvan de Verzen duidelijk uitgelegd zijn, als een Arabische Koran, voor een volk dat weet.
Luister Koran: 41/Fussilat-4
41/Fussilat-4: Als een verkondiger van verheugende tijdingen en een waarschuwer, maar de meesten van hen hebben zich er van afgewend, zij luisteren niet.
Luister Koran: 41/Fussilat-5
41/Fussilat-5: En zij zeiden: "Onze harten zijn verhuld voor dat waar jij (O Moehammad) ons toe oproept, en in onze oren is doofheid en tussen en ons en jou is een afscheiding. Werk dan (op jouw manier), voorwaar, wij werken (op onze manier)."
Luister Koran: 41/Fussilat-6
41/Fussilat-6: Zeg: "Ik ben slechts een mens zoals jullie, aan mij is geopenbaard dat jullie God één God is, richt jullie daarom standvastig tot Hem, en smeekt Hem om vergeving, en wee de veelgodenaanbidders."
Luister Koran: 41/Fussilat-7
41/Fussilat-7: (Zij zijn) degenen die de zakât niet geven en die niet in het Hiernamaals geloven.
Luister Koran: 41/Fussilat-8
41/Fussilat-8: Voorwaar, degenen die geloven en die goede werken verrichten, voor hen is er een beloning zonder onderbreking.
Luister Koran: 41/Fussilat-9
41/Fussilat-9: Zeg (O Moehammad): "Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!"
Luister Koran: 41/Fussilat-10
41/Fussilat-10: En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volledige dagen (perioden), voor de vragenden.
Luister Koran: 41/Fussilat-11
41/Fussilat-11: Daama wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: "Komt tot Ons, gewillig of ongewillig." Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: "Wij zijn gewillig gekomen."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: