Ghafir 59-66, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-474)

Ghafir: 40/Ghafir-59, 40/Ghafir-60, 40/Ghafir-61, 40/Ghafir-62, 40/Ghafir-63, 40/Ghafir-64, 40/Ghafir-65, 40/Ghafir-66, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-474, Ghafir 59-66
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-59
40/Ghafir-59: Voorwaar, het Uur zal zeker komen, daaraan is geen twijfel, maar de meeste mensen geloven niet
Luister Koran: 40/Ghafir-60
40/Ghafir-60: En jullie Heer zei: "Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen zullen de Hel binnengaan als vernederden."
Luister Koran: 40/Ghafir-61
40/Ghafir-61: Allah is Degene Die voor jullie de nacht heeft gemaakt opdat jullie er in zullen rusten en de dag als verlichter. Voorwaar, Allah is de zeker de Bezit ter van de Gunst voor de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar.
Luister Koran: 40/Ghafir-62
40/Ghafir-62: Dat is Allah, jullie Heer, de Schepper van alle dingen, geen god is er dan Hij. Waarom worden jullie dan belogen?
Luister Koran: 40/Ghafir-63
40/Ghafir-63: Zo worden degenen die de Verzen van Allah plachten te ontkennen belogen.
Luister Koran: 40/Ghafir-64
40/Ghafir-64: Allah is Degene Die voor jullie de aarde tot een stevige plaats heeft gemaakt en de hemel tot een gewelf. En Hij heeft jullie gevormd en jullie vormen geschikt gemaakt en Hij heeft jullie van de goede dingen voorzien. Dat is Allah jullie Heer. Gezegend zij daarorn Allah, de Heer der Werelden.
Luister Koran: 40/Ghafir-65
40/Ghafir-65: Hij is de Levende, geen god is er dan Hij. Roept Hem daarom aan, Hem zuiver aanbiddend. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
Luister Koran: 40/Ghafir-66
40/Ghafir-66: Zeg (O Moehammad): "Voorwaar, het is mij verboden dat ik degenen aanbid die jullie naast Allah aanroepen, nadat de bewijzen van mijn Heer tot mij zijn gekomen. En mij is bevolen om mij over te geven aan de Heer der Werelden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: