Fussilat 12-20, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-478)

Fussilat: 41/Fussilat-12, 41/Fussilat-13, 41/Fussilat-14, 41/Fussilat-15, 41/Fussilat-16, 41/Fussilat-17, 41/Fussilat-18, 41/Fussilat-19, 41/Fussilat-20, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-478, Fussilat 12-20
direction_left
direction_right
Luister Koran: 41/Fussilat-12
41/Fussilat-12: En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden) en Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de Satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende.
Luister Koran: 41/Fussilat-13
41/Fussilat-13: Wanneer zij zich dan afwenden, zeg dan: "Ik heb jullie gewaarschuwd voor een bliksemslag als de bliksemslag die de 'Âd en de Tsamôed trof."
Luister Koran: 41/Fussilat-14
41/Fussilat-14: Toen de Boodschappers vóór hen en na hen waren gekomen (en zeiden:) "Aanbidt alleen Allah," zeiden zij: "Als Allah het had gewild, dan had Hij Engelen gezonden: voorwaar, wij geloven niet in dat waar jij mee gezonden bent."
Luister Koran: 41/Fussilat-15
41/Fussilat-15: Wat de 'Âd betreft: zij waren hoogmoedig op de aarde, zonder recht, en zij zeiden: "Wie is er sterker dan wij?" Zien zij niet dat Allah, Degene Die hen geschapen heeft, sterker is dan zij? En zij plachten Onze Tekenen te ontkennen.
Luister Koran: 41/Fussilat-16
41/Fussilat-16: Wij zonden toen een zeer koude stormwind over hen, tijdens enkele sombere dagen, om hen tijdens het wereldse leven de bestraffing van de vernedering te doen proeven. En de bestraffing van het Hiernamaals is zeker vernederender en zij worden niet geholpen.
Luister Koran: 41/Fussilat-17
41/Fussilat-17: En wat de Tsamôed betreft: Wij hebben hun Leiding geschonken, maar zij gaven de voorkeur aan blindheid boven de Leiding, waarop de bliksemslag van de vernederende bestraffing hen trof, wegens wat zij plachten te verrichten.
Luister Koran: 41/Fussilat-18
41/Fussilat-18: En Wij redden degenen die geloofden en (Allah) plachten te vrezen.
Luister Koran: 41/Fussilat-19
41/Fussilat-19: En die Dag zullen de vijanden van Allah bij de Het verzameld worden, dan zullen zij (daarheen) gesleept worden.
Luister Koran: 41/Fussilat-20
41/Fussilat-20: Totdat, wanneer Zij haar (de Hel) bereiken, hun oren, en hun ogen en kun huiden tegen hen zullen getuigen, wegens wat zij plachten te doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: