Ghafir 34-40, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-471)

Ghafir: 40/Ghafir-34, 40/Ghafir-35, 40/Ghafir-36, 40/Ghafir-37, 40/Ghafir-38, 40/Ghafir-39, 40/Ghafir-40, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-471, Ghafir 34-40
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-34
40/Ghafir-34: En voorzeker, Yôesoef is ervoor met de duidelijke bewijzen tot jullie gekomen, maar jullie bleven twijfelen over dat waarmee hij tot jullie kwam. Zelfs toen hij gestorven was, zeiden jullie: "Allah zal na hem nooit meer een Boodschapper sturen." Zo doet Allah degene dwalen die een buitensporige, een twijfelaar is.
Luister Koran: 40/Ghafir-35
40/Ghafir-35: (Zij zijn) degenen die over de Verzen van Allah redetwisten zonder dat een bewijs tot hen is gekomen. Groot is de woede bij Allah en bij degenen die geloven. Ze verzegek Allah het hart van iedere hoogmoedige (en iedere) onderdrukker.
Luister Koran: 40/Ghafir-36
40/Ghafir-36: En Fir'aun zei: "O Hâmân, maak voor mij een hoog paleis, hopelijk bereik ik de poorten.
Luister Koran: 40/Ghafir-37
40/Ghafir-37: De pomen van de hemelen, zodat ik de God van Môesa kan zien. En voorwaar, ik veronderstel dat hij zeker een leugenaar is." En zo werden zijn slechte daden en het afhouden van de Weg voor Fir'aun schoonschijnend gemaakt. Maar de list van Fir'aun kan niet anden dan mislukken.
Luister Koran: 40/Ghafir-38
40/Ghafir-38: En degene die gelovig was, zei: "O mijn volk, volg mij, ik zal jullie leiden op de rechte Weg.
Luister Koran: 40/Ghafir-39
40/Ghafir-39: O mijn volk, dit wereldse leven is slechts een vergankelijke genieting. En voorwaar, het Hiernamaals is de eeuwige verblijfplaats."
Luister Koran: 40/Ghafir-40
40/Ghafir-40: Wie een slechte daad heeft verricht wordt niet anders dan met haar gelijke vergolden. En wie een goede daad heeft verricht, man of vrouw; terwijl hij (of zij) een gelovige is: zij zijn het die Paradijs zullen binnengaan, zij zullen daarin voorzien worden, zonder berekening.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: