Ghafir 78-85, de Heilige Koran (Djuz'-24, Pagina-476)

Ghafir: 40/Ghafir-78, 40/Ghafir-79, 40/Ghafir-80, 40/Ghafir-81, 40/Ghafir-82, 40/Ghafir-83, 40/Ghafir-84, 40/Ghafir-85, de Heilige Koran, Djuz'-24, Pagina-476, Ghafir 78-85
direction_left
direction_right
Luister Koran: 40/Ghafir-78
40/Ghafir-78: En voorzeker, Wij hebben vóór jou Boodschappers gezonden. Over sommigen van hen hebben Wij jou verteld en over sommigen hebben Wij jou niet verteld. Fn het paste een Boodschapper niet om met een Teken te komen zonder de toestemming van Allah. Wanneer dan het bevel van Allah is gekomen, dan wordt er volgens de Waarheid bepaald. En dan verliezen de opstandigen.
Luister Koran: 40/Ghafir-79
40/Ghafir-79: Allah is Degene Die voor jullie het vee heeft gemaakt om erop te rijden en ervan te eten.
Luister Koran: 40/Ghafir-80
40/Ghafir-80: En voor jullie zijn er baten in. En zodat jullie dàt door middel van hen zullen bereiken, waar in jullie harten behoefte aan is. En op hen en op de schepen worden jullie gedragen.
Luister Koran: 40/Ghafir-81
40/Ghafir-81: En Hij laat jullie Zijn Tekenen zien. Welke van de Tekenen van Allah ontkennen jullie dan?
Luister Koran: 40/Ghafir-82
40/Ghafir-82: Reizen zij dan niet op aarde en zien zij dan niet wat het einde was van degenen vóór hen? Zij waren met meer dan zij en zij overtroffen hen in macht en in gebouwen op de aarde. Maar wat zij hadden verworven, baatte hun niet.
Luister Koran: 40/Ghafir-83
40/Ghafir-83: En toen hun Boodschappers tot hen kwamen met de duidelijke bewijzen, waren zij blij met wat bij ben was aan kennis. Maar dat waar zij de spot mee plachten te drijven omsingelde hen.
Luister Koran: 40/Ghafir-84
40/Ghafir-84: En toen zij Onze straf zagen, zeiden zij: "Wij geloven in Allah, de Énige. En wij geloven niet in wat wij aan Hem plachten toe te kennen.
Luister Koran: 40/Ghafir-85
40/Ghafir-85: Maar hun geloof baatte hun niet toen zij Onze bestraffing zagen. Dat is de handelwijze van Allah, die reeds voor Zijn dienaren was. En de ongelovigen verloren toen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: