ал-Мумин 78-85, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-476)

ал-Мумин: 40/ал-Мумин-78, 40/ал-Мумин-79, 40/ал-Мумин-80, 40/ал-Мумин-81, 40/ал-Мумин-82, 40/ал-Мумин-83, 40/ал-Мумин-84, 40/ал-Мумин-85, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-476, ал-Мумин 78-85
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-78
40/ал-Мумин-78: И преди теб изпратихме пратеници - за някои от тях ти разказахме вече, а за други не сме ти разказали. Никой пратеник не идва със знамение, без позволението на Аллах. А щом дойде повелята на Аллах, ще се отсъди с истината и тогава измамниците ще понесат загуба.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-79
40/ал-Мумин-79: Аллах е, Който създаде за вас добитъка - някои да яздите, други да ядете.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-80
40/ал-Мумин-80: И в тях (в добитъка) има ползи за вас, и за да стигнете желаните от вас места и за да удовлетворявате желанията в гърдите си. Върху тях и върху корабите бивате пренасяни.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-81
40/ал-Мумин-81: И ви показва (Аллах) Своите знамения. Тогава кои знаменията на Аллах ще отречете?
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-82
40/ал-Мумин-82: Не обикалят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? Те бяха по-многобройни и по-силни от тях, и с повече неща от тях по земята. Ала не ги избави онова, което бяха придобили.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-83
40/ал-Мумин-83: И когато пратениците им донесоха ясни знаци, те ликуваха със своето знание, което притежаваха. И ги обгради онова, на което се присмиваха.
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-84
40/ал-Мумин-84: И когато видяха Нашето силно наказание, казаха: “Повярвахме в Аллах, единствено в Него, и отхвърляме онова, с което Го съдружавахме.”
Слушайте Коран: 40/ал-Мумин-85
40/ал-Мумин-85: Но не им бе от полза вярата им, когато видяха Нашето наказание. Такъв е правилникът на Аллах спрямо Неговите раби и преди, и сега. Неверниците там загубиха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: