Фуссилат 21-29, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-479)

Фуссилат: 41/Фуссилат-21, 41/Фуссилат-22, 41/Фуссилат-23, 41/Фуссилат-24, 41/Фуссилат-25, 41/Фуссилат-26, 41/Фуссилат-27, 41/Фуссилат-28, 41/Фуссилат-29, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-479, Фуссилат 21-29
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-21
41/Фуссилат-21: И ще кажат на кожите си (на своите органи): “Защо свидетелствате против нас?” (А те) ще кажат: “Накара ни да говорим Аллах, Който кара всяко нещо да проговори. Той ви сътвори първия път и при Него е вашето завръщане.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-22
41/Фуссилат-22: И не се опасявахте, че и слухът, и зрението, и кожата ви ще свидетелстват срещу вас, а предполагахте, че Аллах не ще узнае много от онова, което правите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-23
41/Фуссилат-23: И ето тази ваша догадка, която допуснахте за вашия Господ, ви донесе гибел и така се озовахте сред губещите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-24
41/Фуссилат-24: Вече обиталището им е Огънят, ако могат да изтърпят. И дори да молят за милост, не ще я получат.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-25
41/Фуссилат-25: И им отредихме приятели, които им разкрасяваха всичко пред тях и всичко зад тях. И така се сбъдна и спрямо тях словото (за мъчението), както и за предишни общности от джинове и хора. Несъмнено те са губещите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-26
41/Фуссилат-26: И казваха неверниците: “Не слушайте този Коран и вдигайте глъчка там (където го четат), за да ги надвиете вие!”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-27
41/Фуссилат-27: А след това, ще накараме неверниците да вкусят сурово мъчение и ще им въздадем за най-лошите им деяния.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-28
41/Фуссилат-28: Това е възмездието за враговете на Аллах- Огънят. Той е вечният дом за тях, защото знаейки отхвърляха Нашите знамения!
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-29
41/Фуссилат-29: И казаха неверниците: “Господи наш, покажи ни онези от джиновете и хората, които ни заблудиха, да ги сложим под краката си, та да бъдат най-отдолу.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: