Noble Qur'an (Juz-24, halaman-467), Az-Zumar 75-75, Al-Mu’min 1-7

Noble Qur'an » Juz-24 » halaman-467
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zumar: 39/Az-Zumar-75, Al-Mu’min: 40/Al-Mu’min-1, 40/Al-Mu’min-2, 40/Al-Mu’min-3, 40/Al-Mu’min-4, 40/Al-Mu’min-5, 40/Al-Mu’min-6, 40/Al-Mu’min-7, Noble Qur'an, Juz-24, halaman-467, Az-Zumar 75-75, Al-Mu’min 1-7
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 39/Az-Zumar-75
39/Az-Zumar-75: Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-mmlaikat berlingkar di sekeliling 'Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam".

Al-Mu’min

Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-2
40/Al-Mu’min-2: Diturunkan Kitab ini (Al Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui,
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-3
40/Al-Mu’min-3: Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepada-Nya-lah kembali (semua makhluk).
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-4
40/Al-Mu’min-4: Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-5
40/Al-Mu’min-5: Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka telah mendustakan (rasul) dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka untuk menawannya dan mereka membantah dengan (alasan) yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu; karena itu Aku azab mereka. Maka betapa (pedihnya) azab-Ku?
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-6
40/Al-Mu’min-6: Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.
Dengar Quran: 40/Al-Mu’min-7
40/Al-Mu’min-7: (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: