Al-Baqarah 30-37, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-6)

de Heilige Koran » Djuz'-1 » Pagina-6
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-30, 2/Al-Baqarah-31, 2/Al-Baqarah-32, 2/Al-Baqarah-33, 2/Al-Baqarah-34, 2/Al-Baqarah-35, 2/Al-Baqarah-36, 2/Al-Baqarah-37, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-6, Al-Baqarah 30-37
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-30
2/Al-Baqarah-30: En toen jouw Heer tot de Engelen zei: "Voorwaar, Ik zal op aarde een gevolmachtigde aanstellen," zeiden zij: "Gaat U daarop iemand aanstellen," zeiden zij: "Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen?" Hij zei: "Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten".
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-31
2/Al-Baqarah-31: En Hij onderwees Adam de namen van alle dingen en vervolgens toonde Hij deze aan de Engelen en zei: "Noem Mij de namen van deze (dingen), als jullie waarachtig zijn."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-32
2/Al-Baqarah-32: Zij zeiden: "Heilig bent U, wij hebben geen kennis, behalve wat U ons onderwezen hebt: voorwaar, U bent de Alwetende, de Alwijze."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-33
2/Al-Baqarah-33: Hij zei: "O Adam, noem hun de namen ervan." En toen hij hun de namen ervan had genoemd, zei Hij: "Zei Ik jullie niet, dat Ik het onwaarneembare van de hemelen en de aarde ken, en weet wat jullie openlijk doen en wat jullie plachten te verbergen?"
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-34
2/Al-Baqarah-34: En toen Wij tot de Engelen zeiden: "Buigt jullie voor Adam," toen bogen zij, bhalve Iblis (de Satan). Hij weigerde en was hooghartig en hij werd één van de ongelogigen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-35
2/Al-Baqarah-35: En Wij zeiden: "O Adam, verblijft in het Paradijs, jij en je vrouw, en eet daaruit overloedig, zoals jullie willen, maar nadert deze boom niet, anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-36
2/Al-Baqarah-36: Satan deed hen misstappen begaan, waardoor zij eruit geraakten en hij deed hen verdrijven van de plaats waar zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Daalt af, een deel van jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie zal een vijand voor de ander zijn. En voor jullie is er op de aarde een verblijfplaats en een genieting, tot een bepaalde tijdstip (de dood)."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-37
2/Al-Baqarah-37: Toen ontving Adam van zijn Heer Woorden. Daarop aanvaardde Hij zijn berouw. Voorwaar, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: