Al-Baqarah 30-37, Noble Qur'an (Juz-1, halaman-6)

Noble Qur'an » Juz-1 » halaman-6
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-30, 2/Al-Baqarah-31, 2/Al-Baqarah-32, 2/Al-Baqarah-33, 2/Al-Baqarah-34, 2/Al-Baqarah-35, 2/Al-Baqarah-36, 2/Al-Baqarah-37, Noble Qur'an, Juz-1, halaman-6, Al-Baqarah 30-37
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-30
2/Al-Baqarah-30: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-31
2/Al-Baqarah-31: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-32
2/Al-Baqarah-32: Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-33
2/Al-Baqarah-33: Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini". Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku-katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-34
2/Al-Baqarah-34: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-35
2/Al-Baqarah-35: Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-36
2/Al-Baqarah-36: Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-37
2/Al-Baqarah-37: Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: