Al-Baqarah 127-134, Noble Qur'an (Juz-1, halaman-20)

Noble Qur'an » Juz-1 » halaman-20
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-127, 2/Al-Baqarah-128, 2/Al-Baqarah-129, 2/Al-Baqarah-130, 2/Al-Baqarah-131, 2/Al-Baqarah-132, 2/Al-Baqarah-133, 2/Al-Baqarah-134, Noble Qur'an, Juz-1, halaman-20, Al-Baqarah 127-134
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-127
2/Al-Baqarah-127: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-128
2/Al-Baqarah-128: Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-129
2/Al-Baqarah-129: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-130
2/Al-Baqarah-130: Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-131
2/Al-Baqarah-131: Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-132
2/Al-Baqarah-132: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-133
2/Al-Baqarah-133: Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-134
2/Al-Baqarah-134: Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: