BAKARA 127-134, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-1, Sayfa-20)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-1 » Sayfa-20
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-127, 2/BAKARA-128, 2/BAKARA-129, 2/BAKARA-130, 2/BAKARA-131, 2/BAKARA-132, 2/BAKARA-133, 2/BAKARA-134, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-1, Sayfa-20, BAKARA 127-134
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-127
2/BAKARA-127: İbrâhîm (a.s) ve İsmail (a.s), beyt’in (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyorlardı (ve şöyle dua ediyorlardı): “Rabbimiz, bizden (bunu) kabul buyur. Muhakkak ki Sen, Sen, en iyi işiten ve en iyi bilensin.”
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-128
2/BAKARA-128: Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet (kıl) ve bize (hac) ibadetinin yerlerini (ve kurallarını) göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki Sen, Sen, tövbeleri kabul edensin, rahmet edensin (rahmet nuru gönderensin).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-129
2/BAKARA-129: Rabbimiz, onların arasından kendilerinden, onlara Senin âyetlerini tilâvet edecek (okuyup açıklayacak), onlara Kitap’ı (Kuranı Kerim’i) ve hikmeti öğretecek ve onların (nefsini) tezkiye (ve tasfiye) edecek bir resûl beas et (hayata getir). Muhakkak ki Sen, Sen, Azîz’sin, Hakîm’sin.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-130
2/BAKARA-130: Ve, nefsini sefih kılan kişi hariç kim, İbrâhîm’in dîninden yüz çevirir ? Andolsun ki Biz, onu dünyada seçtik. Muhakkak ki o, ahirette de salihlerdendir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-131
2/BAKARA-131: Rabbi ona: “Teslim ol!” dediği zaman “Ben, âlemlerin Rabbine teslim oldum.” dedi
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-132
2/BAKARA-132: Ve, İbrâhîm (a.s) onu (Allah’a teslim olmayı) kendi oğullarına vasiyet etti. Ve Yâkub (a.s) da: “Ey oğullarım! Muhakkak ki Allah, bu dîni sizin için seçti. Artık siz, Allah’a teslim olmadan ölmeyin.” diye (vasiyet etti)..
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-133
2/BAKARA-133: Yoksa siz Yâkub (a.s), öleceği zaman (ona): “şahit mi oldunuz?” O (Yâkub a.s.), oğullarına: “Bundan (ben öldükten) sonra neye (kime) kul olacaksınız?” demişti. (Onlar): “Senin ilâhına ve senin ataların İbrâhîm (as), İsmail (as) ve İshak (as)’ın ilâhı olan tek İlâh’a kul olacağız. Ve biz, O’na teslim olanlarız.” dediler.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-134
2/BAKARA-134: İşte onlar bir ümmetti ki geldi, geçti. Onların kazandığı şeyler kendilerine, sizin kazandıklarınız sizedir. Onların yapmış olduklarından size sorulmaz (siz sorumlu değilsiniz).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: