BAKARA 113-119, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-1, Sayfa-18)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-1 » Sayfa-18
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-113, 2/BAKARA-114, 2/BAKARA-115, 2/BAKARA-116, 2/BAKARA-117, 2/BAKARA-118, 2/BAKARA-119, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-1, Sayfa-18, BAKARA 113-119
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-113
2/BAKARA-113: Ve yahudiler dedi ki: “Hristiyanlar bir şey (hak bir dîn) üzere değildir.” Hristiyanlar dedi ki: “Yahudiler bir şey (hak bir dîn) üzere değildir.” Halbuki onlar (her iki taraf da) Kitab’ı tilâvet ediyorlar (okuyorlar). Bunun gibi bilmeyenler de onların sözleri gibi sözler söylediler.Artık Allah, ihtilaf ettikleri şey hakkında, kıyâmet günü hüküm verecektir.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-114
2/BAKARA-114: Ve Allah’ın mescidlerinde, O’nun adının zikredilmesini men eden (yasaklayan) ve onların (mescidlerin) harap olmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır? İşte onların, korkmadan oraya (mescidlere) girmesi olamaz (ancak korka korka girebilirler.) Onlar için dünyada rezillik, ahirette de “azîm azap” (en büyük azap) vardır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-115
2/BAKARA-115: Ve doğu da Allah’ındır batı da. Artık hangi tarafa dönerseniz dönün, Allah’ın Vechi (Zat’ı) işte oradadır. Muhakkak ki Allah Vâsi’dir (rahmeti ve lutfu geniştir, herşeyi ilmi ile kuşatandır).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-116
2/BAKARA-116: Ve “Allah çocuk edindi.” dediler. O, (bundan) münezzehtir (berîdir). Hayır, göklerde ve yerde ne varsa (hepsi) O’nundur. Hepsi de O’na boyun eğmiştir (emrine amadedir).
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-117
2/BAKARA-117: Gökleri ve yeri bedî olarak (örneksiz) yaratandır. Bir işi kadâ ettiği (olmasını istediği) zaman, o şeye sadece “Ol!” der. O, hemen olur.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-118
2/BAKARA-118: Ve (gerçeği) bilmeyenler: “Keşke Allah bizimle konuşsa” veya “Bize de bir âyet gelse” dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de, onların sözlerine benzer (sözler) söyledi. Onların kalpleri birbirine benzedi. Âyetlerimizi, yakîn hasıl eden bir kavim için beyan etmiştik.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-119
2/BAKARA-119: Muhakkak ki Biz seni, hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve ashabı cehîmden (cehennemliklerden) sana sorulmaz (sen cehenneme gideceklerden sorumlu tutulmazsın ).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: