ал-Бакара 113-119, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-18)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-113, 2/ал-Бакара-114, 2/ал-Бакара-115, 2/ал-Бакара-116, 2/ал-Бакара-117, 2/ал-Бакара-118, 2/ал-Бакара-119, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-18, ал-Бакара 113-119
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-113
2/ал-Бакара-113: И рекоха юдеите: “Християните не са последователи на нищо (на права вяра).” И християните рекоха: “Юдеите не са последователи на нищо (на права вяра).” А всъщност (и двете страни) четат Писанието. Също като тях и незнаещите взеха да изричат подобни думи. И вече Аллах ще отсъди помежду им в Деня на възкресението за онова, по което са в разногласие.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-114
2/ал-Бакара-114: И кой е по-голям тиранин от онзи, който в храмовете на Аллах възбранява да се споменава Неговото име и се стреми към разрушенито им? На тези не подобава да влизат там, освен със страх. За тях в земния живот има позор и в отвъдния има огромно мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-115
2/ал-Бакара-115: На Аллах принадлежи и изтокът, и западът. И накъдето и да се обърнете, там е Ликът на Аллах. Наистина Аллах е всеобхватен, всезнаещ.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-116
2/ал-Бакара-116: И рекоха: “Аллах се сдоби със син.” Пречист е Той (Нито е роден, нито е раждал)! Да, Негово е всичко и на небесата, и на земята. Всички се покоряват на Него.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-117
2/ал-Бакара-117: Първосъздателят на небесата и на земята! И щом реши нещо, казва му само: “Бъди!” и то става.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-118
2/ал-Бакара-118: И рекоха незнаещите (истината): “Аллах не ще ли ни продума” или „И на нас да ни се яви знамение”. Така и онези преди тях изричаха подобни думи. Сърцата им си заприличаха. А бяхме обяснили знаменията Ни на хора убедени.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-119
2/ал-Бакара-119: И наистина Ние те изпратихме с истината, като благовестител и предупредител. И няма да бъдеш питан (няма да носиш отговорност) за обитателите на Ада.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: