ал-Бакара 70-76, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-11)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-70, 2/ал-Бакара-71, 2/ал-Бакара-72, 2/ал-Бакара-73, 2/ал-Бакара-74, 2/ал-Бакара-75, 2/ал-Бакара-76, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-11, ал-Бакара 70-76
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-70
2/ал-Бакара-70: Те рекоха: “Позови ни твоя Господ да ни разкрие каква да бъде тя, за нас кравите си приличат. И ако Аллах пожелае, ние непременно ще срещнем такава (крава, която ни е повелено да заколим).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-71
2/ал-Бакара-71: (Муса) рече: “(Аллах) казва да не бъде впрягана крава, ­ нито такава, която да оре земята, нито да напоява посева; да е здрава и без петна по нея.” Рекоха: “Сега ти посочи (изясни) истината.” Тогава те (намериха крава с такива качества) и я заклаха, но без малко да не го направят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-72
2/ал-Бакара-72: И убихте един човек и (скрихте убиеца) и спорехте за това. Но Аллах разкрива каквото спотайвате.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-73
2/ал-Бакара-73: И тогава Ние рекохме: “Ударете го (убития ) човек с част от нея (от кравата) (та да се съживи и каже убиеца)!” Така Аллах съживява мъртъвците и ви показва Своите знамения, за да проумеете!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-74
2/ал-Бакара-74: После (след това знамение) сърцата ви (пак) закоравяха (почерняха) и станаха като камъни, дори по-корави. Да! И сред камъните има такива, от които бликват реки и сред тях някои се разцепват и излиза от там вода; а някои от тях падат в уплах пред Аллах от вълнение. Но Аллах не подминава вашите дела.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-75
2/ал-Бакара-75: (О вярващи)! Нима все още се надявате да ви повярват? Една част (група) от тях чуха словото на Аллах и после, въпреки че проумяват (разбират), съзнателно го преиначават.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-76
2/ал-Бакара-76: И щом срещнаха вярващите (желаещите да достигнат Лика на Аллах), казаха: “Ние повярвахме.” А щом се уединиха един с друг, казаха: “Нима ще им разправяте (що знаете за пратеника на Аллах) онова, което Аллах ви е разкрил, че да ви оспорват с него пред вашия Господ?” Нима не проумявате?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: