ал-Бакара 25-29, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-5)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-25, 2/ал-Бакара-26, 2/ал-Бакара-27, 2/ал-Бакара-28, 2/ал-Бакара-29, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-5, ал-Бакара 25-29
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-25
2/ал-Бакара-25: И благовестви онези, които вярвайки се уповават и вършат праведни дела (пречистват душите си), че за тях са Градините на Рая, сред които текат реки! Всякога, щом бъдат нахранени с плод от там, казват : “Това е подобно, с което и преди бяхме хранени.” И ще са дарени с негово подобие (храна, подобна на тази, която са имали в земния живот, но много по-вкусна, великолепна). Там за тях има пречисти съпруги и те там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-26
2/ал-Бакара-26: Аллах не се свени да дава за пример и комар, и по-голямо от него нещо. A вярващите (които желаят да срещнат Лика на Аллах) знаят, че това е истината от техния Господ. А които са неверници (тези, които не желаят да Го достигнат), изричат: “Какво цели Аллах с този пример?” С него (Аллах) оставя в заблуда мнозина и с него Той напътва към Себе си мнозина. Ала с него оставя в заблуда само нечестивците.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-27
2/ал-Бакара-27: Те (нечестивците), след обета (който дадоха на Аллах в деня калю бела), нарушават клетвата си пред Аллах и прекъсват онова, което Аллах повелява се слее с Лика (Му) и (възпират онези, които искат духовните им тела да се срещнат с Лика на Аллах и затова) сеят развала по земята. Тези са губещите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-28
2/ал-Бакара-28: Как отричате Аллах?( В съдния ден, когато затръби)­ бяхте мъртви. После Той (в съдния ден) ви съживи. После (втория път като затръби) ще ви умъртви, после (третия път като затръби) ще ви съживи, после при Него ще бъдете върнати.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-29
2/ал-Бакара-29: Той е (Аллах), Който сътвори за вас всичко на земята, после се насочи към небето и създаде седем небеса. И Той всяко нещо знае.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: