ал-Бакара 102-105, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-16)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-102, 2/ал-Бакара-103, 2/ал-Бакара-104, 2/ал-Бакара-105, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-16, ал-Бакара 102-105
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-102
2/ал-Бакара-102: И последваха онова, което сатаните четаха против владението на Сюлейман (Соломон). Сюлейман не отрече (не направи магии и не стана неверник), ала сатаните станаха неверници, тъй като ­ учеха хората на магия и на онова, което бе низпослано на ангелите Харут и Марут във Вавилон. А всъщност те не учеха никого, без преди това да ги предупредят: “Ние сме само едно изпитание за вас. Затова не ставайте неверници (научавайки се да правите магии)!” Ала (хората) се учеха от тях (двамата) как да разделят мъжа от жена му, ала не ще навредят никому (с магия) без позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който я избере (магията и всички знания, свързани с нея), не ще има място за него в отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си, само ако знаеха!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-103
2/ал-Бакара-103: И ако те бяха повярвали (бяха пожелали Лика на Аллах) и бяха станали притежатели на таква (боящи се да не изгубят милостта на Аллах), наистина наградата на Аллах (с която щяха да бъдат дарени) би била най-доброто за тях, само ако знаеха.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-104
2/ал-Бакара-104: О, вярващи, не казвайте: “Зачети ни!”, а казвайте: “Пожали ни!” и послушайте! За неверниците има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-105
2/ал-Бакара-105: Онези от хората на Писанието, които не повярваха и съдружаващите не желаят над вас да бъде низпослани благата от вашия Господ. Но Аллах с милоста си дарява когото пожелае. И Аллах е Владетелят на великата благодат.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: