ал-Бакара 38-48, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-7)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-38, 2/ал-Бакара-39, 2/ал-Бакара-40, 2/ал-Бакара-41, 2/ал-Бакара-42, 2/ал-Бакара-43, 2/ал-Бакара-44, 2/ал-Бакара-45, 2/ал-Бакара-46, 2/ал-Бакара-47, 2/ал-Бакара-48, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-7, ал-Бакара 38-48
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-38
2/ал-Бакара-38: Казахме: “Напуснете (слезте долу от там) всички! И ще дойде при вас напътствие от Мен, за онези, които последват Моето напътствие, не ще има страх и не ще скърбят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-39
2/ал-Бакара-39: А които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-40
2/ал-Бакара-40: О, синове на Израил, спомнете си за Моята благодат, с която ви обсипах, и спазвайте своя обет към Мен,(и така) за да спазвам и Аз Своя обет към вас (да ви приютя в Моя рай), и (във верността към обета) се страхувайте единствено от Мен!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-41
2/ал-Бакара-41: И не отричайте това, което низпослах (Корана), за да потвърди наличното у вас (Тората)! И не бъдете първите неверници към него, и не продавайте на никаква цена Моите знамения, и станете вече притежатели на таква към Мен (бойте се да не изгубите милостта от Мен)!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-42
2/ал-Бакара-42: И не смесвайте (забулвайте) истината с лъжата, и не крийте истината, (защото) вие знаете!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-43
2/ал-Бакара-43: И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята (зекят), и се покланяйте с покланящите се!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-44
2/ал-Бакара-44: Нима повелявате на хората праведност ( изчистване и отдаване), а забравяте себе си? И въпреки, че вие четете Писанието, нима не проумявате?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-45
2/ал-Бакара-45: И искайте помощта (специалната помощ) от (Аллах) с търпение и молитва! Тя наистина е трудна (с молитва да поискаш духовен водител), ала не и за смирените.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-46
2/ал-Бакара-46: Тези са (смирените), които упорито вярват, че в (земният живот) ще достигнат (срещнат) Лика на своя Господ и (накрая, когато настъпи смъртта) при Него ще бъдат върнати.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-47
2/ал-Бакара-47: О, синове на Израил, спомнете си за Моята благодат, с която ви обсипах. И несъмнено Аз ви предпочетох измежду народите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-48
2/ал-Бакара-48: И бойте се от Деня, в който никой не ще плати вместо друг и не ще се приеме (от никого) застъпничество, и не ще се вземе от никого откуп, и никому не ще се помогне.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: