ал-Бакара 58-61, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-9)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-58, 2/ал-Бакара-59, 2/ал-Бакара-60, 2/ал-Бакара-61, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-9, ал-Бакара 58-61
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-58
2/ал-Бакара-58: И бяхме им казали: “Влезте в това селище и яжте там (от благата) в задоволство, откъдето пожелаете! И влезте през вратата, покланяйки се, и казвайки: “Желаем опрощение!”. Ние ще ви опростим прегрешенията и ще надбавим за благодетелните (онези, които са осъществили отдаване на физическото тяло).”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-59
2/ал-Бакара-59: Ала угнетителите подмениха словото, което им бе казано с друго. И така изсипахме над тях страшна напаст от небето, защото бяха изпаднали в нечестивост.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-60
2/ал-Бакара-60: И когато Муса (Мойсей) помоли за вода за своя народ, рекохме: “Удари с тоягата си камъка!” И дванадесет извора избликнаха от него. Вече всички хора знаеха своето място (чешмата) за пиене. “Яжте и пийте от препитанието на Аллах! Но не бъдете от развратените и не подстрекавайте!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-61
2/ал-Бакара-61: И рекохте: “О, Муса, не ще изтърпим (да се храним) с една и съща храна. Позови своя Господ за нас, да ни даде от онова, което земята ражда ­- от нейните зеленчуци, тикви, чесън, леща и лук.” Отвърна (Муса): “Нима ще замените по-доброто с по-лошо? (Тогава) слезте в Eгипет и там ще намерите онова, което търсите!” (После) ги сполетя бедността и бяха белязани с унижение. И поради това, че бяха отрекли знаменията на Аллах и бяха убили пророците несправедливо, те си навлякоха гнева на Аллах. Това бе (наказанието им), защото се противяха и престъпваха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: