ал-Бакара 106-112, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-17)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-106, 2/ал-Бакара-107, 2/ал-Бакара-108, 2/ал-Бакара-109, 2/ал-Бакара-110, 2/ал-Бакара-111, 2/ал-Бакара-112, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-17, ал-Бакара 106-112
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-106
2/ал-Бакара-106: Каквото и да отменим (променим) от едно знамение или каквото и да накараме да бъде забравено, донасяме по-добро или подобно на него. Не узна ли ти, че Аллах над всяко нещо има сила?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-107
2/ал-Бакара-107: Не узна ли, че на Аллах принадлежи владението и на небесата и на земята, и нямате друг покровител, нито избавител, освен Аллах?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-108
2/ал-Бакара-108: Или и вие искате да разпитвате вашия Пратеник (усъмнявайки се в него), както бе разпитан и Муса преди? А който подменя вярата с неверие, вече той се е отклонил от правия път (водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-109
2/ал-Бакара-109: Мнозина от хората на Писанието, след като им се разкри истината, поради завист в душите си, желаят да ви върнат в неверие, след като сте повярвали вече. Прощавайте и бъдете доброжелателни, докато Аллах даде Своята повеля! Наистина Аллах над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-110
2/ал-Бакара-110: И отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат. Каквото и благо да направите отнапред за душите си, ще го намерите при Аллах. И Аллах наистина съзира делата ви.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-111
2/ал-Бакара-111: И рекоха: “В Рая ще влязат само тези, които са юдеи и християни.” Това са техните въжделения. Кажи им: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-112
2/ал-Бакара-112: Не (не е така)! Който отдаде (физическото си тяло) на Аллах, то той е благодетелен и за него вече има награда Господа. И не ще има страх за тях и те не ще скърбят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: