ал-Бакара 6-16, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-3)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-6, 2/ал-Бакара-7, 2/ал-Бакара-8, 2/ал-Бакара-9, 2/ал-Бакара-10, 2/ал-Бакара-11, 2/ал-Бакара-12, 2/ал-Бакара-13, 2/ал-Бакара-14, 2/ал-Бакара-15, 2/ал-Бакара-16, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-3, ал-Бакара 6-16
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-6
2/ал-Бакара-6: Те наистина са неверници, за тях е все едно дали ги предупреждаваш или не. Те не ще повярват.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-7
2/ал-Бакара-7: Аллах запечата сърцата и слуха им, и спусна завеса върху зрението им (за да не могат да виждат). За тях има огромно (много голямо) мъчение.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-8
2/ал-Бакара-8: А някои от хората казват: “Ние повярвахме в Аллах и в Сетния ден (в деня на достигането на духа до Аллах приживе).” Ала те не са от вярващите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-9
2/ал-Бакара-9: (Въобразяват си, че) мамят Аллах и онези, които са повярвали, ала те мамят само себе си и не осъзнават това.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-10
2/ал-Бакара-10: Те носят в сърцата си болест и затова Аллах им надбави още болести. За тях има болезнено мъчение, затова че отричат ( срещата с Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-11
2/ал-Бакара-11: На тях (хората, чиито сърца са запечатани заради това, че не желаят да срещнат Лика на Аллах, и на които Аллах им надбавя болестите, за дето възпират от напътването към Него), когато им се каже: “Не сейте развала по земята (не възпирайте хората от пътя на Аллах)!” казват: “Ние само пречистваме.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-12
2/ал-Бакара-12: Но не са ли именно те развратниците? Ала не осъзнават.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-13
2/ал-Бакара-13: А когато им се каже: “Повярвайте (пожелайте Лика на Аллах), както другите повярваха!”, те ­ казват: “Да вярваме и да се уповаваме, както глупците ли?” А именно те са глупците. Ала не знаят.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-14
2/ал-Бакара-14: И когато се срещнат с вярващите, казват: “Ние повярвахме.” Но щом се уединят със сатаните си, казват: “Ние наистина сме с вас. (На тях) само им се присмиваме.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-15
2/ал-Бакара-15: На тях им се присмива Аллах и им дава отсрочка в тяхната престъпност да се лутат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-16
2/ал-Бакара-16: Тези са, които купуват заблудата вместо напътствието. Ала тази търговия не им донесе печалба, нито бяха напътени към Аллах.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: