ал-Бакара 77-83, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-12)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-77, 2/ал-Бакара-78, 2/ал-Бакара-79, 2/ал-Бакара-80, 2/ал-Бакара-81, 2/ал-Бакара-82, 2/ал-Бакара-83, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-12, ал-Бакара 77-83
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-77
2/ал-Бакара-77: Нима не знаят, че Аллах знае и каквото спотайват, и каквото разгласяват?
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-78
2/ал-Бакара-78: И някои от тях са неграмотни. Те не познават Писанието (на Аллах), а само измислици (писани от хората).Те само предполагат.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-79
2/ал-Бакара-79: Горко на онези, които пишат с ръцете си книга (съдържаща погрешни знания)! После, за да го продадат на нищожна цена (онова, което са написали) казват: “Това е от Аллах!” Горко им заради онова, което ръцете им написаха и горко им заради онова, което придобиха!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-80
2/ал-Бакара-80: И (онези, които следват написаното от човешка ръка) казват: “Не ще ни докосне огънят, освен само в броени дни (ще горим в Ада, колкото са греховете ни и после ще влезем в Рая).” Кажи им: “Нима сте взели обет от Аллах? Аллах никога не нарушава Своя обет. Или говорите за Аллах нещо, което не знаете?”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-81
2/ал-Бакара-81: Не (не е както си въобразявате), който е придобил злина и греховете му го обграждат, то ­ тези са обитателите на огъня и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-82
2/ал-Бакара-82: А които вярват (желаят да срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (пречистват пороците от душите си), тези са обитателите на Рая и там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-83
2/ал-Бакара-83: И приехме от синовете на Израил обет: “Бъдете раби само на Аллах и се отнасяйте с добро към родителите и близките (роднините) си, сираците и нуждаещите се! И говорете на хората с добро и отслужвайте молитвата, и давайте милостинята закат!” ­ А вие после се отвърнахте (развалихте клетвата си) и се отдръпнахте, освен малцина от вас.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: