ал-Бакара 120-126, Свещеният Коран (Джуз'-1, страница-19)

ал-Бакара: 2/ал-Бакара-120, 2/ал-Бакара-121, 2/ал-Бакара-122, 2/ал-Бакара-123, 2/ал-Бакара-124, 2/ал-Бакара-125, 2/ал-Бакара-126, Свещеният Коран, Джуз'-1, страница-19, ал-Бакара 120-126
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-120
2/ал-Бакара-120: И не ще са доволни от теб нито юдеите, нито християните, докато не последваш тяхната вяра. Кажи: “Несъмнено сливането с Аллах – това е напътствието на Аллах.”И ако последваш страстите им подир знанието, което си получил, никой не ще те защити от Аллах и не ще те избави.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-121
2/ал-Бакара-121: Тези, на които дадохме Писание (пророци, пратеници) го прочитат и правдиво тълкуват. Те вярват в него (в Писанието). А които го отричат, ­то тези са губещите.
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-122
2/ал-Бакара-122: О, синове на Израил, спомнете си за Моята благодат, с която ви обсипах и наистина Бях ви предпочел измежду народите!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-123
2/ал-Бакара-123: И бойте се от Деня, в който ни един не ще замени друг в нищо и не ще се приеме от него откуп, и не ще му бъде от полза ничие застъпничество, и не ще им се помогне!
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-124
2/ал-Бакара-124: И когато Господът на Ибрахим (Авраам) го изпита със слова, той ги изпълни. Рече (Аллах): “Правя те водител на хората.” Ибрахим каза: “Избирай (водители) и от моето потомство!” (Аллах) рече: “Не ще получат Моя обет (за водителство от твоето потомство), онези които са угнетители.”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-125
2/ал-Бакара-125: И сторихме Дома (Кааба) място за събиране на хората и като сигурно убежище: “Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И Ние заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, които го обхождат, пребивават в него и се кланят, свеждайки чела до земята в суджуд!”
Слушайте Коран: 2/ал-Бакара-126
2/ал-Бакара-126: И когато Ибрахим рече: “Господи мой, стори го защитен град и храни с плодовете неговите жители. Онези от тях, които повярваха в Аллах и в Сетния ден!”, Той рече: “А който е неверник, ще го оставя малко да се понаслаждава, после ще го подкарам към мъчението на Ада. И колко лоша е тази участ!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: