Al-Baqarah 77-83, Noble Qur'an (Juz-1, halaman-12)

Noble Qur'an » Juz-1 » halaman-12
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-77, 2/Al-Baqarah-78, 2/Al-Baqarah-79, 2/Al-Baqarah-80, 2/Al-Baqarah-81, 2/Al-Baqarah-82, 2/Al-Baqarah-83, Noble Qur'an, Juz-1, halaman-12, Al-Baqarah 77-83
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-77
2/Al-Baqarah-77: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-78
2/Al-Baqarah-78: Dan diantara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-79
2/Al-Baqarah-79: Maka kecelakaan yAng besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; "Ini dari Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-80
2/Al-Baqarah-80: Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja". Katakanlah: "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-Nya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-81
2/Al-Baqarah-81: (Bukan demikian), yang benar: barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-82
2/Al-Baqarah-82: Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.
Dengar Quran: 2/Al-Baqarah-83
2/Al-Baqarah-83: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: