Al-Baqarah 6-16, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-3)

de Heilige Koran » Djuz'-1 » Pagina-3
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-6, 2/Al-Baqarah-7, 2/Al-Baqarah-8, 2/Al-Baqarah-9, 2/Al-Baqarah-10, 2/Al-Baqarah-11, 2/Al-Baqarah-12, 2/Al-Baqarah-13, 2/Al-Baqarah-14, 2/Al-Baqarah-15, 2/Al-Baqarah-16, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-3, Al-Baqarah 6-16
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-6
2/Al-Baqarah-6: Voorwaar, voor degenen die niet geloven, maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-7
2/Al-Baqarah-7: Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-8
2/Al-Baqarah-8: En er zijn er onder de mensen die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag," terwijl zij geen gelovigen zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-9
2/Al-Baqarah-9: Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-10
2/Al-Baqarah-10: In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren, en voor hen is er een pijnlijke bestratting vanwege wat zij plachten te loochenen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-11
2/Al-Baqarah-11: En als er tot hen wordt gezegd: "Zaait geen verderf op aarde," dan zeggen zij: "Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars." (van de juiste normen en waarden)
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-12
2/Al-Baqarah-12: Weet: voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen liet niet.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-13
2/Al-Baqarah-13: En als er tot hen wordt gezegd: "Gelooft zoals de mensen gcloven," dan zeggen zij: "Zullen wij geloven zoals dc dwazen geloven?" Voorwaar, zij zkin dc dwazen, maar zij weten het niet.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-14
2/Al-Baqarah-14: En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: "Wij geloven." Maar wanneer zij terugkeren naar hun Satans (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: "Voorwaar, wij staan aan jullie kant. Voorwaar, wij zijn slechts spotters."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-15
2/Al-Baqarah-15: Allah spot met hen en laat ben rusteloos in hun overtredingen verkeren.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-16
2/Al-Baqarah-16: Zij zijn degenen die de Leiding voor de dwaling hebben verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleidenen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: