Al-Baqarah 70-76, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-11)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-70, 2/Al-Baqarah-71, 2/Al-Baqarah-72, 2/Al-Baqarah-73, 2/Al-Baqarah-74, 2/Al-Baqarah-75, 2/Al-Baqarah-76, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-11, Al-Baqarah 70-76
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-70
2/Al-Baqarah-70: Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, opdat Hij ons duidelijk maakt wat voor koe het moet zijn. Voorwaar, voor ons lijken alle koeien op elkaar. En voorwaar, wij zullen, als Allah het wil, tot de rechtgeleiden behoren."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-71
2/Al-Baqarah-71: Hij (Môesa) zei: "Hij zegt dat het een koe is die niet bestemd is om de aarde om te ploegen of de akkers te bevloeien, een gave, zonder vlek." Zij zeiden: "Nu ben je met de ware beschrijving gekomen."' Daarop slachtten zij haar, maar bijna hadden zij het niet gedaan.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-72
2/Al-Baqarah-72: En (gedenkt) toen jullie een mens doodden en met elkaar daarover redetwistten (over wie de moordenaar was), en Allah is de Onthuller van wat jullie plachten te verbergen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-73
2/Al-Baqarah-73: Toen zeiden Wij: "Slaat hem (de dode) met een deel van haar (de koe)." Zo doet Allah de doden herleven en toont Hij jullie Zijn Tekenen, hopelijk zullen jullie begrijpen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-74
2/Al-Baqarah-74: Toen verhardden jullie harten zich daarna, zodat zij als steen werden of zelfs harder dan dat, want voorwaar, er zijn stenen waaruit rivieren ontspringen en voorwaar, er zijn stenen die splijten zodat er water uitstroomt, en er zijn er die neervallen uit vrees voor Allah. En Allah is niet onachtzaam omtrent wat jullie doen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-75
2/Al-Baqarah-75: Hopen jullie dan nog dat zij (de Joden) in jullie (godsdienst) zullen geloven, terwijl er waarlijk een groep onder hen is, die het Woord van Allah heeft gehoord, en die het verdraaiden nadat zij het begrepen hadden, terwijl zij het weten?
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-76
2/Al-Baqarah-76: En wanneer zij degenen die geloven ontmoeten, zeggen zij: "Wij geloven," maar wanneer zij onder elkaar zijn, dan zeggen zij: "Zullen jullie hun vertellen wat Allah aan jullie openbaar heeft gemaakt, zodat zij het als argument tegen jullie zullen gebruiken bij jullie Heer?" Begrijpen jullie dan niet?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: