Al-Baqarah 106-112, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-17)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-106, 2/Al-Baqarah-107, 2/Al-Baqarah-108, 2/Al-Baqarah-109, 2/Al-Baqarah-110, 2/Al-Baqarah-111, 2/Al-Baqarah-112, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-17, Al-Baqarah 106-112
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-106
2/Al-Baqarah-106: Welk vers Wij ook afschaffen of doen vergeten; Wij brengen er iets beters voor in de plaats, of iets wat daaraan gelijk is. Weet jij niet dat Allah macht heeft over alle dingen?
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-107
2/Al-Baqarah-107: Weet jij njet dat aan Allah de heerschappij van de hemelen en de aarde behoort? En er is voor jullie buiten Allah geen helper en geen beschermer.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-108
2/Al-Baqarah-108: Of willen jullie je Boodschapper ondervragen zoals Môesa vroeger (werd ondervraagd)? En wie ongeloof in ruil neemt voor geloof, die is afgadwaald van het juiste pad.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-109
2/Al-Baqarah-109: Velen onder de lieden van de schrift wensen dat zij jullie, nadat jullie tot geloof zijn gekomen, weer tot ongelovigen zouden kunnen maken, uit afgunst die onder hen leeft, nadat voor hen de waarheid duidelijk was geworden. Maar vergeeft hen en laat hen maar begaan, totdat Allah komt met zijn bevel. voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-110
2/Al-Baqarah-110: En onderhoudt de shalât en geeft de zakât en wat jullie hebben vooruit gezonden aan goede daden voor jezelf; jullie zullen het bij Allah aantreffen. Voorwaar, Allah is Alziende over was jullie doen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-111
2/Al-Baqarah-111: En zij(de joden en de Christenen) zeiden: "Niemand zai het Paradijs binnengaan, behalve wie jood of christen was." Dat zijn hun eigen wensen. Zeg: " Brengt jullie bewijzen, als jullie waarachtigen zijn."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-112
2/Al-Baqarah-112: Welzeker! Wie zich volledig in overgave wendt tot Allah en die een weldoener is, voor hem is zijn beloning bij zijn Heer. Green vrees zal over hen komen en zij zullen niet treuren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: