Al-Baqarah 62-69, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-10)

Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-62, 2/Al-Baqarah-63, 2/Al-Baqarah-64, 2/Al-Baqarah-65, 2/Al-Baqarah-66, 2/Al-Baqarah-67, 2/Al-Baqarah-68, 2/Al-Baqarah-69, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-10, Al-Baqarah 62-69
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-62
2/Al-Baqarah-62: Voorwaar, degenen die geloven, en degenen die het Jodendom belijden en de Christenen en de Sabiërs; (zij allen) geloven in Allah en in de Laatste Dag, en zij verrichten goede werken: voor hen is hun beloning bij hun Heer en geen vrees zal er over hen zijn noch zullen zij treuren.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-63
2/Al-Baqarah-63: En (gedenkt) toen Wij jullie belofte aanvaardden en de (berg) Thôer boven jullie verhieven, (zeggend:) "Houdt stevig vast aan wat Wij aan jullie gegeven hebben en gedenkt wat er in staat, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-64
2/Al-Baqarah-64: Vervolgens wendden jullie je af, en als er niet de gunst van Allah over jullie en Zijn Barmhartigheid was geweest, dan zouden jullie zeker tot de verliezers behoren.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-65
2/Al-Baqarah-65: En voorzeker, jullie kennen degenen die in overtreding waren onder jullie (volk) betreffende de Sabbat, Wij zeiden immers tot hen: "Weest verachte apen."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-66
2/Al-Baqarah-66: Zo maakten Wij deze (bestraffing) tot een waarschuwing voor die tijd en de tijd erna en een vermaning voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-67
2/Al-Baqarah-67: En (gedenkt) toen Môesa tot zijn volk zei: "Voorwaar, Allah beveelt jullie dat jullie een koe slachten." Zij zeiden: "Maak jij ons tot (onderwerp van) bespotting?" Hij antwoordde: "Ik zoek bescherming bij Allah dat ik tot de dommen zou behoren."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-68
2/Al-Baqarah-68: Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, op dat Hij ons duidelijk maakt wat voor koe het moet zijn." Hij zei: "Voorwaar, Hij zegt: 'Het us een koe die niet oud is en niet jong, maar van een leeftijd daartussen'. Doe dan wat jullie bevolen is."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-69
2/Al-Baqarah-69: Zij zeiden: "Roep voor ons jouw Heer aan, opdat Hij ons duidelijk maakt wat haar kleur is.' Hij zei: "Hij zeg dat het een koe met een heldere gele kleur is, die de toeschouwers verheugt."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: