Al-Baqarah 58-61, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-9)

de Heilige Koran » Djuz'-1 » Pagina-9
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-58, 2/Al-Baqarah-59, 2/Al-Baqarah-60, 2/Al-Baqarah-61, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-9, Al-Baqarah 58-61
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-58
2/Al-Baqarah-58: En (gedenkt) toen Wij zeiden: "Gaat deze stad binnen en eet daarvan (het land) van de overvloed, zoveel als jullie willen." Gaat buigend de poort binnen en zegt: "Vergeving!" Wij zullen jullie jullie fouten vergeven, en Wij zullen vermeerden voor de weldoeners."
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-59
2/Al-Baqarah-59: Daarna verwisselden degenen die onrecht pleegden het Woord met iets anders dan wat tot hen gezegd was en daarom deden Wij op degenen die onrecht pleegden een plaag uit de hemel neerkomen, vanwege de grote zonden die zij plachten te bedrijven.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-60
2/Al-Baqarah-60: En (gedenkt) toen Môesa water vroeg voor zijn volk, waarop Wij zeiden: "Sla met je staf op de rots." Toen ontsprongen daaruit twaalf bronnen. Waarlijk, elke stam kende zijn drinkplaats. Eet en drinkt can Allah's voorzieningen. En doet geen kwaad op aarde als verderfzaaiers.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-61
2/Al-Baqarah-61: En (gedenkt) toen jullie zeiden: "O Môesa! Wij verdragen het niet om van één soort voedsel te leven, roep daarom voor ons jouw Heer aan, opdat Hij voor on voortbrengt van wat de aarde doet groeien van haar groenten, haar komkommers, haar knoflook, haar linzen en haar uien." Hij zei: "Willen jullie dat wat minderwaardig is, nemen in plaats van het betere? Gaat naar een ander land, en voorwaar, voor jullie zal er zijn wat jullie vroegen." En er werd over hen vernedering en ellende gebracht en zij keerden terug onder de toorn van Allah. Dat was omdat zij voortdurent Allah's Tekenen verwierpen en de Profeten dooden, zonder het recht te hebben. Dit was omdat zij opstandig waren en overtredingen plachten te begaan.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: