Al-Baqarah 25-29, de Heilige Koran (Djuz'-1, Pagina-5)

de Heilige Koran » Djuz'-1 » Pagina-5
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Baqarah: 2/Al-Baqarah-25, 2/Al-Baqarah-26, 2/Al-Baqarah-27, 2/Al-Baqarah-28, 2/Al-Baqarah-29, de Heilige Koran, Djuz'-1, Pagina-5, Al-Baqarah 25-29
direction_left
direction_right
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-25
2/Al-Baqarah-25: En geef (O Moehammad) goede tijdingen aan degenen die geloven en goede werken verrichten: dat er voor hen Tuinen (in het Paradijs) zijn waar onder door de rivieren stromen. Telkens wanneer hun daaruit een vrucht wordt gegeven als voorziening, zeggen zij: "Dit is waarmee wij vroeger zijn voorzien." en het soortgelijke zal hun gegeven worden en er zijn daarin reine echtgenoten voor hen, en zij zijn daarin eeuwig levenden.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-26
2/Al-Baqarah-26: Voorwaar, Allah acht het niet beneden Zich om een mug tot gelijkenis te stellen, of iets dat nietiger is dan dat. Wat betreft degenen die geloven, zij weten dat het de Waarheid van hun Heer is. En wat degenen betreft die niet geloven, zij zeggen: "Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Hij (Allah) doet er velen mee dwalen en Hij leidt er velen mee, en Hij doet er niemand door dwalen dan de grote zondaren.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-27
2/Al-Baqarah-27: (Zij zijn) degenen die het verbond met Allah verbreken na de bekrachtiging ervan, en die verbreken wat Allah bevolen heeft om te verbinden en die verderf op aarde zaaien. Zij zijn degenen die de verliezers zijn.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-28
2/Al-Baqarah-28: Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl jullie levenloos waren en Hij jullie toen tot leven bracht; waarop Hij jullie deed sterven, daarna doet Hij jullie herleven, en tenslotte zullen jullie tot hem terugkeren.
Luister Koran: 2/Al-Baqarah-29
2/Al-Baqarah-29: Hij is het Degeme Doe vppr jullie alles wat op aarde is geschapen heeft, daarna wendde Hij Zich tot de hemel en vormde deze tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: