BAKARA 62-69, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-1, Sayfa-10)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-1 » Sayfa-10
share on facebook  tweet  share on google  print  
BAKARA: 2/BAKARA-62, 2/BAKARA-63, 2/BAKARA-64, 2/BAKARA-65, 2/BAKARA-66, 2/BAKARA-67, 2/BAKARA-68, 2/BAKARA-69, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-1, Sayfa-10, BAKARA 62-69
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-62
2/BAKARA-62: Şüphesiz ki; âmenû olanlar, yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler, bunlardan her kim, Allah’a ve yevm’il âhire inanır ve ıslâh edici ameller işlerse (nefsini tezkiye ederse), bu durumda onların mükâfatları Rab’lerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-63
2/BAKARA-63: Sizin misâkinizi (yeminlerinizi) aldığımız zaman Tur Dağı’nı üstünüze kaldırmıştık. Siz verdiğimiz şeyleri kuvvetle alın (sarılın) ve onun içindeki şeyleri zikredin (hatırlayın), umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-64
2/BAKARA-64: Sonra, bunun (misâkın) arkasından siz döndünüz.Buna rağmen eğer Allah’ın fazlı ve O’nun rahmeti sizin üzerinize olmasaydı, siz mutlaka hüsrana uğrayanlardan olurdunuz.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-65
2/BAKARA-65: Ve andolsun ki siz, içinizden cumartesi günündeki (avlanma yasağını) çiğneyenleri biliyordunuz. O zaman onlara: “Hakir (aşağılık) maymunlar olun.” dedik.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-66
2/BAKARA-66: Böylece onu (bu cezayı), hayatta olanlara ve onların arkasından gelecek olanlara bir ibret ve takva sahipleri için bir öğüt kıldık.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-67
2/BAKARA-67: Ve Musa (a.s) kavmine: “Muhakkak ki Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor.” demişti. (Onlar): “Bizimle alay mı ediyorsun?” dediler. (Musa a.s) onlara: “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.” dedi.
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-68
2/BAKARA-68: (Onlar) dediler ki: “Bizim için Rabbine dua et, onun ne (vasıfta) olduğunu bize açıklasın.” (Musa a.s) dedi ki: “Muhakkak ki O (Allah) buyuruyor ki, o mutlaka ne genç, ne de yaşlı, ikisinin ortası yaşta bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın.”
Kur'an Dinle: 2/BAKARA-69
2/BAKARA-69: (Onlar) dediler ki: “Bizim için Rabbine dua et , onun rengi nedir, bize açıklasın.” (Musa a.s) dedi ki: “Muhakkak ki O (Allah) buyuruyor ki, o mutlaka görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inektir.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: