ал-Фатиха-4, Сура 1-Откриване (ал-Фатиха) стих-4

1/ал-Фатиха-4: Владетеля на Съдния ден! (българската транслитерация: Малики йеумид дин.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фатиха-4
Сура 1-Откриване (ал-Фатиха) стих-4

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
българската транслитерация: Малики йеумид дин.
Владетеля на Съдния ден!ал-Фатиха: 1 2 3 4 5 6 7
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: