ал-Фатиха-3, Сура 1-Откриване (ал-Фатиха) стих-3

1/ал-Фатиха-3: Всемилостивия, Милосърдния, (българската транслитерация: Еррахманир рахим.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фатиха-3
Сура 1-Откриване (ал-Фатиха) стих-3

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
българската транслитерация: Еррахманир рахим.
Всемилостивия, Милосърдния,ал-Фатиха: 1 2 3 4 5 6 7
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: