ал-Уакиа-42, Сура 56-Събитието (ал-Уакиа) стих-42

56/ал-Уакиа-42: (Те, не спазилите клетвата) са сред изгаряща топлина и вряща вода. (българската транслитерация: Фи сeмумин уe хaмим(хaмимин).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Уакиа-42
Сура 56-Събитието (ал-Уакиа) стих-42

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
българската транслитерация: Фи сeмумин уe хaмим(хaмимин).
(Те, не спазилите клетвата) са сред изгаряща топлина и вряща вода.ал-Уакиа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: