ал-Калем-20, Сура 68-Калемът (ал-Калем) стих-20

68/ал-Калем-20: И така (реколтата им) стана като черна нощ. (българската транслитерация: Фe aсбaхaт кeс сaрим(сaрими).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Калем-20
Сура 68-Калемът (ал-Калем) стих-20

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
българската транслитерация: Фe aсбaхaт кeс сaрим(сaрими).
И така (реколтата им) стана като черна нощ.ал-Калем: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: