ал-Калем-5, Сура 68-Калемът (ал-Калем) стих-5

68/ал-Калем-5: И скоро ти ще видиш, и те ще видят. (българската транслитерация: Фe сe тубсъру уe юбсърун(юбсърунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Калем-5
Сура 68-Калемът (ал-Калем) стих-5

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
българската транслитерация: Фe сe тубсъру уe юбсърун(юбсърунe).
И скоро ти ще видиш, и те ще видят.ал-Калем: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: