ал-Мудассир-35, Сура 74-Вбиващият се (ал-Мудассир) стих-35

74/ал-Мудассир-35: Наистина той (огънят) е едно от големите изпитания. (българската транслитерация: Иннeха лe ъхдeл кубeр(кубeри).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мудассир-35
Сура 74-Вбиващият се (ал-Мудассир) стих-35

إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ
българската транслитерация: Иннeха лe ъхдeл кубeр(кубeри).
Наистина той (огънят) е едно от големите изпитания.ал-Мудассир: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: