ал-Мудассир-42, Сура 74-Вбиващият се (ал-Мудассир) стих-42

74/ал-Мудассир-42: “Какво ви отведе в пламтящия огън”? (българската транслитерация: Ма сeлeкeкум фи сeкaр(сeкaрe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мудассир-42
Сура 74-Вбиващият се (ал-Мудассир) стих-42

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
българската транслитерация: Ма сeлeкeкум фи сeкaр(сeкaрe).
“Какво ви отведе в пламтящия огън”?ал-Мудассир: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: