AHZÂB 23-30, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-421)

AHZÂB: 33/AHZÂB-23, 33/AHZÂB-24, 33/AHZÂB-25, 33/AHZÂB-26, 33/AHZÂB-27, 33/AHZÂB-28, 33/AHZÂB-29, 33/AHZÂB-30, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-421, AHZÂB 23-30
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-23
33/AHZÂB-23: Mü’minlerden bir kısım erkekler, Allah’a yaptıkları ahde (savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze) sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi (şehit oldu), bir kısmı da (şehit olmayı) bekliyorlar. Ve onlar, (ahdlerinden) bir şey değiştirmediler.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-24
33/AHZÂB-24: (Bu), Allah’ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükâfatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur (mağfiret eden, günahları sevaba çeviren), Rahîm’dir (rahmet eden, Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-25
33/AHZÂB-25: Ve Allah, kâfirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar (gâlip gelemediler). Ve Allah, savaşta mü’minlere (onları gâlip kılarak) kâfi geldi. Ve Allah; Kaviyy’dir (kuvvetli), Azîz’dir (yüce, gâlip).
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-26
33/AHZÂB-26: Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları (yardım edenleri) kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-27
33/AHZÂB-27: Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına (ülkelerine), mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah herşeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-28
33/AHZÂB-28: Ey Nebî (Peygamber)! Zevcelerine de ki: "Eğer dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız, o zaman gelin sizi metalandırayım (mehrinizi vereyim). Ve sizi güzel bir bırakışla boşayayım."
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-29
33/AHZÂB-29: Ve eğer siz, Allah’ı ve O’nun Resûl’ünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, o taktirde muhakkak ki Allah, aranızdan muhsin kadınlar için büyük ecir (mükâfat) hazırladı.
Kur'an Dinle: 33/AHZÂB-30
33/AHZÂB-30: Ey Peygamber Hanımları! İçinizden kim açıkça bir fuhuşla (kötülükle), gelirse (yaparsa), ona azap iki kat artırılır. Ve bu, Allah’a göre kolaydır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: