Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-404), ANKEBÛT 64-69, RÛM 1-5

ANKEBÛT: 29/ANKEBÛT-64, 29/ANKEBÛT-65, 29/ANKEBÛT-66, 29/ANKEBÛT-67, 29/ANKEBÛT-68, 29/ANKEBÛT-69, RÛM: 30/RÛM-1, 30/RÛM-2, 30/RÛM-3, 30/RÛM-4, 30/RÛM-5, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-404, ANKEBÛT 64-69, RÛM 1-5
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-64
29/ANKEBÛT-64: Ve bu dünya hayatı, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-65
29/ANKEBÛT-65: Gemiye bindikleri zaman, dîni O’na halis kılarak Allah’a dua ederler. Fakat, onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman, onlar hemen şirk koşarlar.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-66
29/ANKEBÛT-66: Onlara verdiğimiz şeyleri inkâr etsinler (nankörlük etsinler) ve metalansınlar (faydalansınlar) diye. Ama yakında bilecekler.
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-67
29/ANKEBÛT-67: Onun etrafındaki insanlar (zorla) kapılıp götürülürken (esir alınıp) malları alınırken, onu (Mekke’yi) haram (hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan) ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla mı inanıyorlar ve Allah’ın ni’metini inkâr mı ediyor?
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-68
29/ANKEBÛT-68: Ve Allah’a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden (yalanlayandan) daha zalim kim vardır? Kâfirler için barınacak yer cehennemde değil mi?
Kur'an Dinle: 29/ANKEBÛT-69
29/ANKEBÛT-69: Ve Bizim uğrumuzda (nefsleri ile ve Allah’ın düşmanları ile) cihad edenleri, mutlaka Bizim yollarımıza (Sıratı Mustakîmler’e) hidayet ederiz (ulaştırırız). Ve muhakkak ki Allah, mutlaka muhsinlerle beraberdir.

RÛM

Kur'an Dinle: 30/RÛM-1
30/RÛM-1: Elif, Lâm, Mîm.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-2
30/RÛM-2: Rumlar’a gâlip gelindi (Rumlar mağlûp oldular).
Kur'an Dinle: 30/RÛM-3
30/RÛM-3: Ve onlar, yakın bir yerde, yenilmelerinden sonra gâlip gelecekler.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-4
30/RÛM-4: Birkaç (3 ile 9) sene içinde. Bundan önce de sonra da emir, Allah’ındır. O gün mü’minler, ferahlayacaklar (sevinecekler).
Kur'an Dinle: 30/RÛM-5
30/RÛM-5: Allah’ın yardımı ile (Allah), dilediğine yardım eder. Ve O; Azîz’dir (yüce, üstün), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderen).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: