Noble Qur'an (Juz-21, halaman-404), Al-'Ankabut 64-69, Ar-Rum 1-5

Noble Qur'an » Juz-21 » halaman-404
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-'Ankabut: 29/Al-'Ankabut-64, 29/Al-'Ankabut-65, 29/Al-'Ankabut-66, 29/Al-'Ankabut-67, 29/Al-'Ankabut-68, 29/Al-'Ankabut-69, Ar-Rum: 30/Ar-Rum-1, 30/Ar-Rum-2, 30/Ar-Rum-3, 30/Ar-Rum-4, 30/Ar-Rum-5, Noble Qur'an, Juz-21, halaman-404, Al-'Ankabut 64-69, Ar-Rum 1-5
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-64
29/Al-'Ankabut-64: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-65
29/Al-'Ankabut-65: Maka apabila mereka naik kapal mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Allah)
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-66
29/Al-'Ankabut-66: agar mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka (hidup) bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatannya).
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-67
29/Al-'Ankabut-67: Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-68
29/Al-'Ankabut-68: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?
Dengar Quran: 29/Al-'Ankabut-69
29/Al-'Ankabut-69: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Ar-Rum

Dengar Quran: 30/Ar-Rum-1
30/Ar-Rum-1: Alif Laam Miim
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-2
30/Ar-Rum-2: Telah dikalahkan bangsa Rumawi,
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-3
30/Ar-Rum-3: di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-4
30/Ar-Rum-4: dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman,
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-5
30/Ar-Rum-5: Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: