Luqman 1-11, Noble Qur'an (Juz-21, halaman-411)

Noble Qur'an » Juz-21 » halaman-411
share on facebook  tweet  share on google  print  
Luqman: 31/Luqman-1, 31/Luqman-2, 31/Luqman-3, 31/Luqman-4, 31/Luqman-5, 31/Luqman-6, 31/Luqman-7, 31/Luqman-8, 31/Luqman-9, 31/Luqman-10, 31/Luqman-11, Noble Qur'an, Juz-21, halaman-411, Luqman 1-11
direction_left
direction_right

Luqman

Dengar Quran: 31/Luqman-1
31/Luqman-1: Alif Laam Miim
Dengar Quran: 31/Luqman-2
31/Luqman-2: Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
Dengar Quran: 31/Luqman-3
31/Luqman-3: menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
Dengar Quran: 31/Luqman-4
31/Luqman-4: (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.
Dengar Quran: 31/Luqman-5
31/Luqman-5: Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dengar Quran: 31/Luqman-6
31/Luqman-6: Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.
Dengar Quran: 31/Luqman-7
31/Luqman-7: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.
Dengar Quran: 31/Luqman-8
31/Luqman-8: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan,
Dengar Quran: 31/Luqman-9
31/Luqman-9: Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Dengar Quran: 31/Luqman-10
31/Luqman-10: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
Dengar Quran: 31/Luqman-11
31/Luqman-11: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan(mu) selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: