Ar-Rum 33-41, Noble Qur'an (Juz-21, halaman-408)

Noble Qur'an » Juz-21 » halaman-408
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ar-Rum: 30/Ar-Rum-33, 30/Ar-Rum-34, 30/Ar-Rum-35, 30/Ar-Rum-36, 30/Ar-Rum-37, 30/Ar-Rum-38, 30/Ar-Rum-39, 30/Ar-Rum-40, 30/Ar-Rum-41, Noble Qur'an, Juz-21, halaman-408, Ar-Rum 33-41
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-33
30/Ar-Rum-33: Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya,
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-34
30/Ar-Rum-34: sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu).
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-35
30/Ar-Rum-35: Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan?
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-36
30/Ar-Rum-36: Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-37
30/Ar-Rum-37: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezeki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-38
30/Ar-Rum-38: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-39
30/Ar-Rum-39: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-40
30/Ar-Rum-40: Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
Dengar Quran: 30/Ar-Rum-41
30/Ar-Rum-41: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: