LOKMÂN 29-34, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-414)

LOKMÂN: 31/LOKMÂN-29, 31/LOKMÂN-30, 31/LOKMÂN-31, 31/LOKMÂN-32, 31/LOKMÂN-33, 31/LOKMÂN-34, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-414, LOKMÂN 29-34
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-29
31/LOKMÂN-29: Allah’ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneş’i ve Ay’ı musahhar (emre amade) kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar (yörüngesinde) seyreder. Muhakkak ki Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-30
31/LOKMÂN-30: İşte bu, Allah’ın hak olması sebebiyledir. Ve O’ndan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah; Âli’dir (yüce), Kebir’dir (büyük).
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-31
31/LOKMÂN-31: Gemilerin denizde Allah’ın ni’metiyle (yüzerek) seyrettiğini görmedin mi? Âyetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda, çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette âyetler (deliller, ibretler) vardır.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-32
31/LOKMÂN-32: Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman, dîni O'na halis kılarak Allah’a yalvarırlar. Böylece onları karaya (çıkarıp) kurtardığımız zaman, bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar (aşırı gitmezler). Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla (bilerek) inkâr etmez.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-33
31/LOKMÂN-33: Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Ve o günden korkun ki; baba, oğluna karşılık veremez (yardım edemez). Ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur (tagut), Allah’a karşı sakın sizi kandırmasın.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-34
31/LOKMÂN-34: Muhakkak ki o saatin (kıyâmetin) ilmi, Allah’ın katındadır. Ve yağmuru, (O) indirir ve rahimlerde olan şeyi (O) bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez (idrak edemez). Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez (idrak edemez). Muhakkak ki Allah, Alîm’dir (en iyi bilen), Habîr’dir (haberdar olan).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: