SECDE 1-11, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-415)

SECDE: 32/SECDE-1, 32/SECDE-2, 32/SECDE-3, 32/SECDE-4, 32/SECDE-5, 32/SECDE-6, 32/SECDE-7, 32/SECDE-8, 32/SECDE-9, 32/SECDE-10, 32/SECDE-11, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-415, SECDE 1-11
direction_left
direction_right

SECDE

Kur'an Dinle: 32/SECDE-1
32/SECDE-1: Elif, Lâm, Mîm.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-2
32/SECDE-2: Hakkında şüphe olmayan Kitab’ın indirilişi, âlemlerin Rabbindendir.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-3
32/SECDE-3: Yoksa "O’nu uydurdu" mu diyorlar? Hayır! O, Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir (peygamber) gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar, hidayete ererler.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-4
32/SECDE-4: O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde halketti (yarattı). Sonra arşa istiva etti (arşı sevva etti, dizayn etti, vechi arşta karar kıldı). Sizin O’ndan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
Kur'an Dinle: 32/SECDE-5
32/SECDE-5: Gökten arza kadar emri (Allah’tan gelen ve Allah’a dönen herşeyi) tedbir eder (düzenler). Sonra bir günde O’na yükselir ki, (o bir günün) süresi, sizin (dünya ölçülerine göre) saymanızla 1000 senedir.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-6
32/SECDE-6: İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Kur'an Dinle: 32/SECDE-7
32/SECDE-7: Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-8
32/SECDE-8: Sonra onun neslini, basit bir suyun özünden (nutfeden) kıldı (yarattı).
Kur'an Dinle: 32/SECDE-9
32/SECDE-9: Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-10
32/SECDE-10: Ve dediler ki: "Biz yerde (toprağın içinde) (toprağa) karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" Hayır, onlar, Rab’lerine mülâki olmayı (ulaşmayı) inkâr edenlerdir.
Kur'an Dinle: 32/SECDE-11
32/SECDE-11: De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği, sizi vefat ettirecek (öldürecek). Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: