LOKMÂN 20-28, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-413)

LOKMÂN: 31/LOKMÂN-20, 31/LOKMÂN-21, 31/LOKMÂN-22, 31/LOKMÂN-23, 31/LOKMÂN-24, 31/LOKMÂN-25, 31/LOKMÂN-26, 31/LOKMÂN-27, 31/LOKMÂN-28, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-413, LOKMÂN 20-28
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-20
31/LOKMÂN-20: Göklerde ve yerlerdeki herşeyi, Allah’ın size musahhar (emrinize amade) kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen (açık ve gizli) ni’metlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı (hâlâ) ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın, Allah hakkında mücâdele ederler.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-21
31/LOKMÂN-21: Ve onlara "Allah’ın indirdiği şeye (Kitaba) tâbî olun!" denildiği zaman: "Hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (putlara) tâbî oluruz." dediler. Ve şeytan onları, alevli ateşin (cehennemin) azabına çağırıyor olsa da mı?
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-22
31/LOKMÂN-22: Ve kim muhsin olarak vechini Allah’a teslim ederse, o taktirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah’a (ulaşır).
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-23
31/LOKMÂN-23: Ve kim inkâr ederse, onun küfrü seni mahzun etmesin (üzmesin)! Onların dönüşü, Bize’dir. Böylece yaptıkları şeyleri (amelleri) onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-24
31/LOKMÂN-24: Onları biraz metalandırırız (geçindiririz). Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-25
31/LOKMÂN-25: Ve eğer onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorarsan, mutlaka "Allah" derler. "Hamd Allah’a aittir." de. Hayır, onların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-26
31/LOKMÂN-26: Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ındır. Muhakkak ki O; Gani’dir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Hamîd’dir (hamdedilen).
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-27
31/LOKMÂN-27: Ve eğer arzda (yeryüzünde) bulunan ağaçlar kalem olsaydı ve denizler (mürekkep olsaydı) ve ondan sonra, onun yedi katı daha deniz eklenseydi, Allah’ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah; Azîz’dir (çok yüce), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Kur'an Dinle: 31/LOKMÂN-28
31/LOKMÂN-28: Sizin yaratılmanız ve beas edilmeniz (yeniden diriltilmeniz), ancak tek bir nefsin yaratılması (beas edilmesi) gibidir. Muhakkak ki Allah; Sem’î’dir (en iyi işiten), Basîr’dir (en iyi gören).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: