RÛM 42-50, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-21, Sayfa-409)

RÛM: 30/RÛM-42, 30/RÛM-43, 30/RÛM-44, 30/RÛM-45, 30/RÛM-46, 30/RÛM-47, 30/RÛM-48, 30/RÛM-49, 30/RÛM-50, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-21, Sayfa-409, RÛM 42-50
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 30/RÛM-42
30/RÛM-42: De ki: "Yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin (sonlarının) nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler."
Kur'an Dinle: 30/RÛM-43
30/RÛM-43: Öyleyse Allah’ın onu geri döndürmeyeceği o gün (kıyâmet günü) gelmeden önce vechini, kayyum (ezelden ebede kadar devam edecek) olan dîn için ikame et (kıyamda tut). İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-44
30/RÛM-44: Kim inkâr ederse küfrü (inkârı), kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa onlar, böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-45
30/RÛM-45: (İşte bu) âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanları, Kendi fazlından mükâfatlandırmak içindir. Muhakkak ki O (Allah), kâfirleri sevmez.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-46
30/RÛM-46: Ve O’nun (Allah’ın) âyetlerindendir ki, rüzgârları müjdeleyici olarak gönderir. Ve rahmetinden size tattırır. Ve emri ile gemileri yüzdürür. Ve O’nun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-47
30/RÛM-47: Ve andolsun ki, senden önce onların kavmine resûller gönderdik. Böylece onlara beyyineler (kesin deliller) getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Mü’minlere yardım, Bizim üzerimize hak oldu.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-48
30/RÛM-48: O Allah’tır ki, rüzgârları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar. Ve onu kısımlara ayırır, bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu (yağmuru) isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-49
30/RÛM-49: Ve onlar, onun (yağmurun) onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
Kur'an Dinle: 30/RÛM-50
30/RÛM-50: Öyleyse Allah’ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı (yeryüzünü) nasıl diriltiyor? Muhakkak ki (O), ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve O, herşeye kaadirdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: