ал-Худжурат-9, Сура 49-Стаите (ал-Худжурат) стих-9

49/ал-Худжурат-9: И ако две общности от вярващите воюват, тогава ги помирете! Но ако едната от тях престъпи спрямо другата, сражавайте се против онази, която е престъпила, докато се върне към повелята на Аллах! А щом се върне, помирете ги справедливо и постъпете безпристрастно! И наистина Аллах обича безпристрастните. (българската транслитерация: Уe ин таифeтани минeл му’мининeктeтeлу фe aслиху бeйнe хума, фe ин бeгaт ихдахума aлeл ухра фe катилуллeти тeбги хaтта тeфиe ила eмриллах(eмриллахи), фe ин фаeт фe aслиху бeйнeхума бил aдли уe aкситу, иннaллахe юхъббул мукситин(мукситинe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Худжурат-9
Сура 49-Стаите (ал-Худжурат) стих-9

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
българската транслитерация: Уe ин таифeтани минeл му’мининeктeтeлу фe aслиху бeйнe хума, фe ин бeгaт ихдахума aлeл ухра фe катилуллeти тeбги хaтта тeфиe ила eмриллах(eмриллахи), фe ин фаeт фe aслиху бeйнeхума бил aдли уe aкситу, иннaллахe юхъббул мукситин(мукситинe).
И ако две общности от вярващите воюват, тогава ги помирете! Но ако едната от тях престъпи спрямо другата, сражавайте се против онази, която е престъпила, докато се върне към повелята на Аллах! А щом се върне, помирете ги справедливо и постъпете безпристрастно! И наистина Аллах обича безпристрастните.ал-Худжурат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: