ан-Назиат-31, Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-31

79/ан-Назиат-31: Извади от нея (от земята) водите и пасищата й. (българската транслитерация: Aхрeджe минха маeха уe мeр’аха.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Назиат-31
Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-31

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا
българската транслитерация: Aхрeджe минха маeха уe мeр’аха.
Извади от нея (от земята) водите и пасищата й.ан-Назиат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: