ал-Гашия-14, Сура 88-Всепокриващият ден (ал-Гашия) стих-14

88/ал-Гашия-14: И поставени (пред тях) готови чаши. (българската транслитерация: Уе екуaбун меудуaтун.)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Гашия-14
Сура 88-Всепокриващият ден (ал-Гашия) стих-14

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ
българската транслитерация: Уе екуaбун меудуaтун.
И поставени (пред тях) готови чаши.ал-Гашия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: